Penyebab :

  • Pengadukan cat yang kurang sempurna sehingga warna dasar cat kurang menyatu dan mengambang

Pencegahan :

  • Pastikan adukan cat betul-betul sempurna (menjadi satu warna yang homogen) sebelum cat digunakan

Perbaikan :

  • Biarkan cat mengering sempurna. Amplas bagian-bagian yang terlihat belang dan kemudian lakukan pengecatan ulang.